Vuggestuen i Solsikken

Vuggestuen - Brumbasserne

Brumbasserne

 • Velkommen ved Brumbasserne

  I Solsikken finder I vores vuggestue ”Brumbasserne”. Her er de yngste børn fra 0-3 år.

  Vuggestuen er det første skridt ind i institutionslivet. Hos Brumbasserne vægter vi tryghed og nærvær højt.

  Solsikken åbner kl. 6.15, og der er mulighed for morgenmad fra kl. 6.30 – 7.15. Der er som udgangspunkt altid en personale fra vuggestuen, der spiser morgenmad sammen med børnene. Vi vægter en stille og rolig opstart på dagen.

  Hos Brumbasserne er der fokus på at give børnene de bedste forudsætninger for at skabe de kompetencer, der er vigtige i de første leve år. Derfor prioriteres arbejdet i mindre grupper, da det giver større mulighed for nærvær, tryghed og fordybelse. Vi har fokus på at skabe en forudsigelig hverdag for børnene med en genkendelig struktur.

  Inden formiddagsmaden er der samling, som vil være genkendeligt for børnene. Her vil der være sang, aktivitet og dagen præsenteret med piktogrammer, som er genkendelige i hele huset.

  Som forældre hos Brumbasserne vil I i løbet af et år opleve jeres børn i forløb, der tilgodeser deres nærmeste udviklingszone.

  Hos Brumbasserne vil der være fokus på følgende forløb:

  • Sanser og motorik
  • Sprog - Babblarna
  • Science og matematisk opmærksomhed

  Inden hvert forløb vil I som forældre modtage en folder med informationer om forløbet. Her vil i få et indblik i, hvad jeres barn kommer til at blive udfordret i og udvikler kompetencer indenfor.

  I vuggestuen vægter vi forældresamarbejde højt - det er jer, der kender jeres barn bedst. Ligeledes har vi en forventning om. at i er medspillere i vores institution og støtter op omkring de forløb, der bliver igangsat og deltager i de arrangementer, der planlægges.
  Som forældre modtager i hvert år et årshjul, så i har et overblik over hele året hos Brumbasserne.

  Vi glæder os til at byde jer velkommen hos Brumbasserne.

 • Kære forældre - velkommen

  Kære forældre
  Nu er det tid til, at jeres barn starter i vuggestue og jeres hverdag bliver fyldt med nye oplevelser og rutiner. Vi ser frem til et godt samarbejde omkring jeres barn.

  I vuggestuen er børnene 0-3 år. Vores pædagogiske fokus ligger bl.a. på at styrke børnenes selvstændighed, sociale kompetencer, sproglige udvikling og ikke mindst det at være i et fællesskab. Pædagogernes vigtigste opgave er at se det enkelte barn og deres behov, og dette er noget, vi bestræber os på hver eneste dag.

  Den første tid i vuggestuen:
  I den første tid vil fokus være på at skabe tryghed og på at lære hinanden at kende, men også på at barnet skal finde forudsigelighed i dagligdagens rutiner. Der vil være en af de voksne på stuen, som vil være primær omsorgsperson i starten.
  Da der er mange nye indtryk og mange nye børn og voksne, som barnet skal forholde sig til, kan kortere dage den første tid give barnet en god start.

  Vi anbefaler:
  1. dag:
  Et besøg i vuggestuen sammen med en eller begge forældre.

  2. dag:
  Barnet bliver i vuggestuen alene i ca. en halv time.

  3. dag:
  Barnet bliver et par timer alene. Hentes evt. før eller efter en lur.

  4. dag:
  Barnet bliver og sover middagslur. Barnet hentes, når han/hun vågner.

  Det er meget forskelligt, hvor lang tid et barn har brug for til at vænne sig til den nye hverdag. Det kan være svært som forældre at skulle gå fra et grædende barn. I er altid velkommen til at ringe og spørge ind til hvordan det går.

  Dagens forløb:
  Kl. 6.15 åbner vi, og der er morgenmad sammen med børnehaven fra kl. 6.30 til 7.15. Der er som udgangspunkt et personale fra vuggestuen, der spiser sammen med børnene.

  Kl. 8.45 spiser vi formiddagsmad og holder samling

  Mellem kl. 9.15 og 10.30 laves der planlagte pædagogiske aktiviteter, hvor vi leger på stuen, er på legepladsen eller tager på tur.

  Ca. kl. 10.45 spiser vi middagsmad.

  Fra kl 11.45 sover de fleste børn middagslur.

  Ca. kl. 13.30 spiser vi eftermiddagsmad. Børnene spiser efterhånden, som de vågner.

  Ca. kl. 15.30-16 samles børnene med børnehaven.

  Åbningstiderne:
  Mandag til torsdag fra kl. 6.15 til 16.45
  Fredag fra kl. 6.15 til 16.00

  Maden:
  Der er fuld forplejning i løbet af dagen. Maden laves i vores eget køkken. Madplanen kan ses på Aula eller på opslagstavlen ved køkkenet. Børnene får vand til måltiderne, og mælk til formiddagsmaden. De helt små børn tilbydes modermælkserstatning, indtil de er 12 måneder gamle.

  Det er forældrene, der hvert andet år stemmer, om der skal være frokosttilbud i Solsikken/Tusindfryd.

  Middagslur:
  Når dit barn starter, får han/hun sin egen barnevogn. I skal ikke sørge for noget i den sammenhæng. Vi har sengetøj, lagen og seler til brug, og vi vasker det jævnligt.

  Når børnene er ca. 2,5 år kommer de ind og sover på små senge. Personalet vil fortælle jer, når det er tid til, at jeres barn skal sove indenfor.

  I kan se på tavlen på badeværelset, hvornår jeres barn har sovet.

  Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår et barn må sove ude.

  Tøj:
  Overtøj og sko har plads i garderoben. Børnenes garderobe skal tømmes hver fredag og inden en ferie af hensyn til rengøringen og sampasningen. Husk ingen poser i garderoben.

  På badeværelset har barnet sin egen kasse, hvor der kan lægges
  sovetøj, sutter, sovebamse, savlesmække og 2-3 sæt skiftetøj.
  Jeres barn skal generelt have tøj med, der passer til vejret, så det er op til jer som forældre at vurdere, hvornår der er behov for termotøj, gummistøvler, sommerhatte, sandaler osv.
  Er I i tvivl, så spørg personalet. Vi har ikke nødvendigvis tøj, barnet kan låne.

  Snavset tøj med opkast, afføring og lign. kommes i en pose og sendes med hjem. Vi skyller ikke tøjet pga. spredning af smittestoffer. Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledninger i forhold til dette.

  Aula:
  Aula er vores fælles kommunikations platform.

  Her kan I læse nyhedsbreve fra ledelsen, ugentlige nyhedsbreve fra vuggestuen, se billeder fra dagligdagen i vuggestuen.

  Der er også mulighed for at sende beskeder til os, og vi kan sende til jer. Hvis der er personfølsomme oplysninger, skal I huske at krydse af i personfølsomme oplysninger.

  Vær opmærksom på, at vi ikke ser beskederne hver dag, så hvis det er vigtigt, er I nødt til at ringe.

  Under fælles filer kan I finde diverse politikker, årshjul mm.
  Det anbefales, at I mindst en gang om ugen tjekker Aula.

  Det er vigtigt, at I som forældre udfylder stamkort i Aula. Det er her, vi finder oplysninger om, hvordan vi skal kontakte jer i forbindelse med sygdom og lign. Husk at opdaterer telefonnumre.

  I ferieperioder vil I blive bedt om at give besked omkring jeres barns ferie. Det er vigtigt for os at vide, hvor mange børn, der kommer for bedst muligt at fordele vores ressourcer.

  Ved indgangen hænger Aula-skærmen, hvor I skal tjekke jeres barn ind og ud. Det er dog også vigtigt, at I siger goddag og farvel til personalet samt informere om, hvis barnet hentes af andre. Det er kun voksne, der trykker på vores Aulaskærme.

  Forældresamarbejde:
  Vi mener, at det gode forældre-/personalesamarbejde bygger på en åben og ærlig dialog omkring jeres barn og livet i vuggestuen. Derfor kommer vi til jer, hvis det er noget, vi vil fortælle jer, eller noget vi undrer os over. Vi håber, at I vil gøre det samme, så vi på den måde kan skabe den bedste hverdag for jeres barn i Solsikken/Tusindfryd

  I vil efter 3-6 måneder blive tilbudt en samtale. Pædagogen på stuen vil tage initiativ til, hvornår samtalen skal finde sted, men I er altid velkomne til at efterspørge en samtale, hvis I skulle have et ønske om det på et givent tidspunkt.

  Når jeres barn bliver 2 år, vil I få tilsendt et dialogprofil-skema fra Hjernen og Hjertet. Efterfølgende inviteres I til dialogsamtale, hvor jeres barns læring og udvikling drøftes.

  Inden jeres barn starter i børnehave - i den måned hvor det fylder 3 år - indkaldes I til overleveringsmøde, hvor pædagogen fra børnehaven også deltager.

  Hjernen og Hjertet:
  Hjernen og Hjertet er det it-system, vi anvender omkring det enkelte barns læring og udvikling.

  Hjernen og Hjertets redskaber:

  • Dialogprofiler: Sammen med jer laver vi ca. en gang om året dialogprofiler, der skal danne grundlag for drøftelse af jeres barns læring, udvikling og trivsel.
  • Sprogtrappen: Pædagogerne anvender Sprogtrappen til at følge jeres barns sproglige udvikling.
  • TOPI: Hvert efterår laver det pædagogiske personale en trivselsvurdering. I vil efterfølgende blive informeret om jeres barn ligger i Rød, Gul eller Grøn. Hvis dit barn ligger i Gul eller Rød, vil der blive lavet en handleplan (et fokuspunkt)
  • Fokuspunkter: Fokuspunkter er handleplaner for børn, der har behov for en særlig indsats /opmærksomhed udover det, der gives til alle børn.
   Når der laves noget i Hjernen og Hjertet omkring jeres barn, vil I få det tilsendt i jeres e-boks.

  Samarbejde med TCBU:
  Vi har et samarbejde med TCBU, som består af psykolog, pædagogisk rådgiver, socialfaglig rådgiver, tale/høre konsulent og fysioterapeut. En gang om måneden afholdes der konsultationer, hvor vi sammen med forældre og TCBU drøfter barnets særlige udfordringer. Herudover er der mulighed for at få observationer fra vores sparringspartnere. med fokus på det enkelte barn, børnegruppen eller pædagogikken.

  Vi samarbejder ligeledes med familieafdelingen og har skærpet underretningspligt.

  Den styrkede pædagogiske læreplan:
  Det er politisk besluttet, at vi skal arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

  Den styrkede pædagogiske læreplan indeholder:

  • Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, som udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • Etablering af læringsmiljø hele dagen i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg.
  • Beskrivelse af 6 læreplanstemaer med mål for sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns læring.
  • Beskrivelse af, hvordan der arbejdes med børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, overgangen til skole og samarbejde med det omkringliggende samfund.
  • Etablering af en evalueringskultur.

   Solsikken/tusindfryds læreplan kan læses på hjemmesiden. Læreplanen skal udarbejdes og evalueres i samarbejde med forældrebestyrelsen i 2024

  Forældrebestyrelsen:
  Forældrebestyrelsens opgaver er bl.a. at fastsætte principper for det pædagogiske arbejde, udarbejdelse og evaluering af læreplanen, indstillingsret i forbindelse med ansættelser og diverse høringssvar.

  Kontaktoplysninger til bestyrelsen findes på hjemmesiden og ved indgangen til Solsikken.

  I april måned er der valg til forældrebestyrelsen. Man sidder i bestyrelsen i to år ad gangen.
  Der sidder to personalerepræsentanter i bestyrelsen. Ledelsen deltager på alle møderne. Se mødedatoer her på hjemmesiden og på Aula.

  Sampasning:
  I Dagtilbud er der vedtaget lukkedage i de tre dage op til påske, dagen efter Kristi Himmelfart, ugerne 29 og 30 og mellem jul og nytår.

  Det betyder, at Institutionerne er lukket, men der er mulighed for at komme i sampasning. Solsikken er valgt til at være sampasningsinstitution.

  I sampasningsinstitutionerne vil der være personale fra flere forskellige institutioner, så det er ikke nødvendigvis personale fra Solsikken/Tusindfryd, der er på arbejde.

  I vil blive informeret på Aula, når det er tid til at tilmelde børnene til sampasning. I bedes overholde deadlines for tilmelding.
  Tilmelding foregår ved at aflevere et stamkort til sampasning til ledelsen.

  Solcreme:
  Når det er tid til solcreme, skal børnene være smurt ind hjemmefra om morgenen. Husk at smøre et godt lag på. Sørg for, at dit barn har en langærmet bluse, bukser der går til knæene på samt solhat. Når børnene er ude om eftermiddagen, smører vi børnene med solcreme ved middagstid.

  Se solpolitik

  Traditioner:
  I Solsikken/Tusindfryd har vi forskellige traditioner. Nogle af traditionerne er sammen med jer forældre eller bedsteforældre:

  • Bedsteforældredag i maj
  • Sommerfest i juni
  • Legepladsdag i august/ september
  • Lysfest i december

  Der kan læses mere omkring vores traditioner her på hjemmesiden og på Aula.

  Dagbøger:
  Vi bestræber os for at skrive på Aula hver fredag, hvad vi har lavet i løbet af ugen samt beskrive, hvad vi arbejder med i den kommende uge. I kan som forældre også følge med i vores årshjul.