Børnehaven i Solsikken

I både Solsikken og Tusindfryd har vi et stort og rummeligt hus med 3 grupperum og et stort fællesrum til rådighed

Dagligdagen i vores børnehaven

I Solsikken finder i vores yngste børnehavebørn, som er fordelt på 3 børnehavegrupper - ” Sommerfuglene", "Billerne" og "Mariehønsene.”.
Her er de mindste børnehavebørn fra 3-4 år.

Vi har også en børnehavegruppe i Tusindfryd for de kommende skolebørn - det kan I læse mere om under "Klar, parat, skolestart"

Som ny i børnehaven kommer du enten fra vores egen vuggestue eller en dagplejer i byen.
Vi har stor fokus på den gode overgang til børnehavestart. Der vil inden opstart være besøg i børnehaven og en opstartssamtale, hvor vi vil snakke om den første tid i børnehaven.

I børnehaven er der fokus på børnenes trivsel og dannelse. Selvhjulpenhed har en stor plads i dagligdagen med et fokus i, at børnene er en stor del af de daglige rutiner. Herigennem opnås meget læring, og børnene bliver aktive medspillere i deres hverdag i Solsikken.

I børnehaven fortsætter den strukturerede hverdag, som i oplever i vuggestuen.
Den røde tråd i samlinger og forløb går igennem hele jeres barns tid i institutionen.

Forløbene i børnehaven tilgodeser nærmeste udviklingszone, og der vil være fokus på følgende forløb:

  • Selvhjulpenhed
  • Gode vaner og madkultur
  • Sociale spilleregler
  • Hygiejne

Sideløbende har vi fokus på sanser og motorik.

Inden hvert forløb vil i som forældre modtage en folder med informationer om forløbet. Her vil i få et indblik i hvad jeres barn kommer til at udvikle kompetencer indenfor.

I børnehaven vægter vi forældresamarbejde højt - det er jer, der kender jeres barn bedst.
Ligeledes har vi en forventning om, at i er medspillere i vores institution og støtter op omkring de forløb, der bliver igangsat og deltager i de arrangementer, der planlægges.
Som forældre modtager i hvert år et årshjul, så i har et overblik over hele året i børnehaven.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i børnehaven.