Læringsmiljøer

Solsikken/Tusindfryds læringsmiljøer, så børnene kan udvikle sig, trives og lære

Vores læringsmiljøer

I solsikken/Tusindfryd er læringsmiljøer alle de muligheder personalet skaber, for at børnene kan udvikle sig, trives og lære.

Læringsrum kan skabes i alle situationer og gennem hele dagen. Læringsmiljøet handler blandt andet om, hvordan dagen og aktiviteterne bliver rammesat, organiseret og tilrettelagt.

Vi inddeler læringsmiljøerne i 3:

  • Pædagogiske aktiviteter
  • Hverdagens rutiner
  • Børns legkultur

Pædagogiske aktiviteter er de aktiviteter de voksne planlægger for børnene. Det er de pædagogiske forløb (se årshjulet), ture ud af huset, fælles aktiviteter på tværs af grupperne, traditioner og forskellige projekter. Her får børnene mulighed for at udforske, skabe, lære og udtrykke sig. Gennem aktiviteterne danner børnene relationer og udvikler sprog.

Hverdagens rutiner - dagligdagens struktur. Børnene inddrages i hverdagens rutiner og gøremål. Det giver børnene en følelse af at være værdifulde og have betydning for fællesskabet. Børnene får erfaring, som udvikler selvhjulpenhed, livsmod, livsduelighed og selvværd. De lærer at hjælpe hinanden og være en del af et fællesskab.

Børns legekultur er børnenes selvorganiserede leg. I legen opdager, bearbejder og udforsker børnene deres omverden og sig selv. De lærer at forhandle sig frem til regler. Legen er grundlæggende for børnenes udvikling. De får mulighed for at udvikle fantasi, nysgerrighed, sociale kompetencer, sprog, selvværd og identitet.

Det er vigtigt for os, at børnene har deltagelsesmuligheder i læringsmiljøerne. At børnene er aktive og kan bruge deres krop og sanser. De skal have plads til at fordybe sig, eksperimentere, øve sig i at samarbejde og hjælpe hinanden.

Forskning viser, at et trygt og stimulerende hjemligt miljø, udgør det vigtigste element i barnets trivsel og læring. Det er derfor vigtigt, at vi som daginstitution har et tæt samarbejde med jer forældre omkring børnenes udvikling, trivsel og læring.

Vores fysiske læringsmiljøer

De fysiske rammer understøtter læringsmiljøet. Det har betydning for, hvordan børnene agerer og interagerer.

I vores fysiske rammer læger vi vægt på

  • Børnenes deltagelsesmulighed – passende til deres alder
  • Tilgængelighed for børnene – ting i børnehøjde
  • Små legeområder – afgrænsede områder til leg
  • Visuel stimuli – hvad skal der ske i rummet
  • Børnenes spor – plads til børnenes produkter og ideer
  • Zoner i rummet - Forskellige legemuligheder

Læringsmiljøer i børnehaven Solsikken

Brandbil
Brandbil - 3 billeder
Brandbil
Brandbil
Brandstation
Brandstation
Dukkekrog
Dukkekrog - 1 billede
Dyreleg
Dyreleg - 5 billeder
Dyreleg
Dyreleg
Dyreleg
Dyreleg
Dyreleg
Dyreleg
Dyreleg
Dyreleg
Hospital
Hospital - 2 billeder
Hospital
Hospital
Ishus
Ishus - 1 billede
Læsehjørne
Læsehjørne - 2 billeder
Læsehjørne
Læsehjørne
Træ
Træhjørne - 1 billede
Spillehjørne
Spillehjørne - 1 billede
Kreamiljø
Kreamiljø - 1 billede
Konstruktion
Konstruktion - 2 billeder
Konstruktion
Konstruktion

Læringsmiljøer i børnehaven Tusindfryd

Heste samt camping
Heste samt camping område - 2 billeder
Heste samt camping
Heste samt camping
Ishus
Ishus - 4 billeder
Ishus
Ishus
Ishus
Ishus
Ishus
Ishus