Rammer for forældresamarbejde

Oversigt over forældresamtaler

Opstartssamtale (20 min)

Inden jeres barn starter i daginstitutionen, inviteres i til en samtale med institutionsleder og kontaktperson. Under samtalen vil I få informationer om vores institution og det pædagogiske arbejde. I vil fortælle om jeres barn og jeres familie. Sammen vil vi drøfte rammerne for opstarten og forventningerne til samarbejdet.

3-6 måneders samtale (20 min)

Efter at jeres barn har gået nogle måneder i daginstitutionen inviteres I til 3-6 måneders samtale, hvor der er plads til dialog om barnets opstart og trivsel i daginstitutionen.

Dialogsamtale - 2 år (20 min)

Når jeres barn er 2 år, inviteres I til dialogsamtale. I vil forinden få tilsendt et spørgeskema (dialogprofil) i jeres E-Boks, som I bedes udfylde inden samtalen. Pædagogen vil inden mødet også lave en sprogtrappe. Profilerne er udgangspunkt for en dialog om jeres barns læring og udvikling, samt hvordan I som forældre kan understøtte jeres barns læring i hjemmet.

Dialogsamtale - 3 år (20 min)

Den måned hvor jeres barn fylder 3 år, flyttes det i børnehaven. I vil derfor forinden blive inviteret til en dialog/overleverings samtale sammen med primærpædagogen i vuggestuen og primærpædagogen i børnehaven. Til forberedelse til mødet har vuggestuepædagogen lavet en dialogprofil og en sprogtrappe. Profilerne er udgangspunkt for en dialog om jeres barns læring og udvikling.
Til mødet vil I også få information om vores børnehave og pædagogikken, og der vil være dialog om forventninger til samarbejdet.
Når dit barn er 3 år, laves der en Sprogvurdering i børnehaven.

Dialogsamtale - 4 år (20 min)

Når jeres barn er 4 år, inviteres I til dialogsamtale. I vil forinden få tilsendt et spørgeskema (dialogprofil) i jeres E-Boks, som I bedes udfylde inden samtalen. Pædagogen vil inden mødet også lave en sprogtrappe. Profilerne er udgangspunkt for en dialog om jeres barns læring og udvikling, samt hvordan I som forældre kan understøtte jeres barns læring i hjemmet.

Dialogsamtale - Tusindfryd (20 min)

Når jeres barn er startet i Tusindfryd, afholdes der dialogsamtaler i maj / juni. I vil forinden få tilsendt et spørgeskema (dialogprofil) i jeres E-Boks, som I bedes udfylde inden samtalen. Profilen er udgangspunkt for en dialog omkring jeres barns læring og udvikling, samt hvad der skal arbejdes med i forbindelse med den kommende skolestart.

Særlig overlevering til skolen

For børn i udsatte positioner kan der ske en særlig overlevering til skolen. I vil som forældre inviteres til et overleveringsmøde sammen med skolen. De sparringspartnere der har deltaget i samarbejde omkring barnet i dagtilbuddet, vil også blive indkaldt. På mødet drøftes hvordan vi bedst muligt hjælper barnet i overgangen til skolen.

TOPI– vurderinger

I oktober og november laver vi Trivselsmålinger på alle børn. Børnene får en vurdering i Rød, Gul eller Grøn. I den forbindelse vil I få vurderingen tilsendt i E-boks. Vi laver fokuspunkter på alle gule og røde børn. Der udsendes mere information på Aula.