Velkommen til Solsikken/Tusindfryd

Solsikken/Tusindfryd er en integreret institution beliggende i Egtved. Vi er 2 fysisk adskilte huse, som på nogle områder fungerer ens men også er forskellige.

I Solsikken har vi vuggestuebørn og de mindre børnehavebørn, og i Tusindfryd går de ældste børnehavebørn. I vores institution er relationer og venskaber afgørende for alle børn. Børnene skal opleve at være en del af fællesskabet med den forskellighed, de bidrager med og blive respekteret og lyttet til. I hverdagen er der plads til, at hvert enkelt barn kan vise initiativ og være aktiv deltagende i leg og læring gennem hele dagen. Vi arbejder bl.a. meget med børns motorik og laver mange aktiviteter i naturen, som ligger lige omkring institutionen.

I begge huse kan vi tilbyde en tryg, rolig og samtidig udfordrende hverdag med rigtig mange forskellige oplevelser, hvor leg er centralt og har stor værdi i børnenes hverdag. Vi har fokus på at skabe den gode overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave samt børnenes gode overgang til skolen
Vi sætter pris på at have engagerede medarbejdere, der har en god og nærværende kontakt til forældre og børn. Vi har engagerede forældre, der afleverer det bedste, de har, og sammen giver vi børnene mulighed for den bedste udvikling.

Vi byder jer velkommen som forældre og håber, I udover at læse hjemmesiden, også vil give jer tid til at besøge os for at se, hvordan hverdagen er i de to huse.

Solsikken træffes på 29295360

Tusindfryd træffes på 29295445

Billeder og video

Se flere