Tidlig hjælp

Som forældre kan man møde forskellige problematikker, som kunne være rart at få sparring til

Tidlig Hjælp er et tilbud til forældre, der ønsker hjælp til selvhjælp, når deres barn ikke trives optimalt.
Følg linket her: https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/tidlig-hjaelp/

Åben rådgivning er en række gratis forebyggende tilbud, som er målrettet børn, unge og familier, der er motiverede for at modtage råd og vejledning.
Følg linket her: https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/