Velkommen til Solsikken/Tusindfryd

Solsikken/Tusindfryd er en integreret institution i det naturskønne Egtved omgivet af skov og søer som vores nære miljø. Vi er fysisk i 2 aldersopdelte huse med fokus på børnenes udvikling, dannelse, robusthed og trivsel.

I Solsikken vil i møde vores vuggestue og de mindste børnehavebørn.
Her er selvhjulpenhed og sanserne i fokus, ligesom der er fokus på at skabe de bedste overgange for børnene.

I Tusindfryd vil i møde vores førskolebørn.
Det sidste år inden skolestart flyttes børnene i Tusindfryd, hvor der er fokus på de 8 kompetencer og et tæt samarbejde med Egtved skole.

I vil i Solsikken/Tusindfryd blive mødt af engageret personale, der hele tiden arbejder på, at vores institution kan tilbyde de bedste pædagogiske rammer og vilkår for børnene. Vi vil noget med børnene og er ambitiøse i vores pædagogiske arbejde.

Som forældre er i vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi er fokuseret på, at vi i fællesskab gør det bedste for jeres børn. Derfor er der altid plads til dialog, og vi vægter et åbent og ærligt samarbejde.

Solsikken/Tusindfryd er en del af lokalsamfundet - vi samarbejder bl.a. med Hejlskov Plejecenter, hvor børnene i fællesskab med beboerne bl.a. afholder motionsløb, besøger ved højtider, ligesom vi ofte er forbi for at vinke til ”de gamle” og spise madpakker i haven.
I Tusindfryd bruger vi Egtved Hallen til motorisk udfoldelse, og vi er også med hvert år til ”Egtvedpigens Børnefestival”, Spotlight og meget mere.

I er altid velkommen til at kontakte os
– Vi har altid tid til en snak og en rundvisning i vores huse.

Vi glæder os til at byde nye børn og forældre velkommen i Solsikken/Tusindfryd.

Solsikken træffes på 29295360
Tusindfryd træffes på 29295445