Klar, parat, skolestart

Klar, parat, skolestart.....

De kommende skolebørn er i Tusindfryd, som ligger tæt på Egtved skole.
Børnene starter i førskole på Egtved Skole 1. april.
I førskolegruppen vil vi prioritere nogle færdigheder, som skal styrke børnenes kompetencer i forhold til skolestart.

Vores største indsatsområder vil bl.a. være det sociale, sproglige og fin/grov-motoriske færdigheder.
Vi vil trin for trin planlægge og udføre nogle temaer, som læner sig op af vores årshjul, hvor der er fokus på skoleparathed. Det er også vigtigt for os at inddrage børnenes interesser i det daglige arbejde. Derigennem kan de få medansvar og medbestemmelse i forhold til de forskellige projekter.
Vi skal sørge for, at børnene får styrket deres fællesskaber og venskaber på tværs af hinanden.

Vi skal inkludere og inddrage forældrene i børnenes udvikling, så vi kan være sammen om at hjælpe barnet på vej til skolestart.
Derudover kan der læses mere om overgang til skole fra Vejle Kommune under punktet "Politikker og Retningslinier" - "Den gode overgang - fra børnehave til skole"