Børnehaven

I både Solsikken og Tusindfryd har vi et stort og rummeligt hus med 3 grupperum og et stort fællesrum til rådighed

I forbindelse med formiddagsmaden taler om forskellige emner/temaer. Det kan være, at vi i en periode har sproget som indsats, hvor vi øver begreber, farver og navne - det kan også være en snak om venskaber og lege, natur og årstidernes gang osv.

I vores huse er der leg og læring gennem hele dagen. Vi kan lege ude, vi kan lege inde, hvor vi kan være kreative og stifte bekendtskab med nye materialer, lave motorik, musik og teater, synge og danse, lave perler, lege med biler, dukker eller byggeklodser, spille spil/puslespil, styrke venskaber og meget mere. Vi bruger også lokalområdet aktivt med forskellige turdage. Her er vi nysgerrige på naturens materialer og dyreliv. Vi kan f.eks. samle blade og kastanjer til kreativ udfoldelse hjemme i børnehaven.
Legepladsen er også et aktivt uderum, hvor vi kan lave sjove aktiviteter og bevægelseslege.

I det gode børneliv i vores huse bliver der dagen igennem skabt gode muligheder for at danne nye relationer og styrke venskaber på tværs af grupperne. Vi har fokus på at styrke børnefællesskaberne og samtidig skabe plads og rum til det enkelte barn.