Institutionens politikker

Her finder du en oversigt over vores politikker

Institutionens politikker

 • Kostpolitik

  Vi har madordning, dvs. alle måltider i løbet af dagen tilbydes og serveres i institutionen.

  Vi laver ernæringsrigtig kost efter Sundhedsstyrelsens forskrifter, dvs måltider der er sunde, varierede og fiberrige, tilpasset barnets alder og baseret på årstidens friske råvarer. Se vores smiley og kontrolrapport på et opslag i institutionerne.

  Bestyrelsen har besluttet, at vi køber økologisk i det omfang, hvor prisen er den samme som andre varer. Samtidig har bestyrelsen besluttet, at vi køber dansk, hvor det kan lade sig gøre og begrænser sukkerforbruget.

  Hverdag og fest.

  Vi skelner mellem hverdag og fest. Vi kan godt servere kage eller lignende ved specielle lejligheder.
  Ved fødselsdage opfordrer vi til et sundt måltid, og hvis der serveres lidt slik, er det til fødselsdagen. Børnene skal ikke have slik med tilbage i børnehaven.

  Som voksne er vi rollemodeller for børnene, når nye og forskellige madretter skal præsenteres. Vi har en positiv tilgang, som skal smitte af på børnene. Vi opfordrer derfor børnene til, at de skal smage på maden, og vi serverer en lille smagsprøve på barnets tallerken.

  Vi drikker vand til måltiderne – der drikkes af medbragt drikkedunk. Drikkedunken bliver fyldt op i løbet af dagen. Drikkedunken skal tages med hjem hver dag med henblik på at blive gjort ren.

  Vi er opmærksomme, hvis et barn ikke spiser i løbet af dagen og giver forældrene besked herom.

 • Anti-mobbe-politik

  Vi vil i personale- og forældregruppen gøre en fælles indsats mod mobning. Det betyder, at vi ønsker at gå ind i de problemstillinger, der opstår i børnehaven.

  Udover nedenstående, har bestyrelsen desuden udarbejdet "forældreråd mod mobning i børnehaven"-

  Hvad er mobning?

  Der er forskel på at drille og at mobbe, men også en glidende overgang, således at det der starter som drilleri kan ende med mobning.

  Drilleri mellem børn er almindelig. Et barn driller et andet. Oftest er det ment for sjov. Det er kortvarigt – foregår her og nu, og så er det glemt. Man driller ofte i et forsøg på at få kontakt: drengene driller pigerne og omvendt.
   
  Mobning kan foregå på forskellige måder:

  Brug af nedsættende øgenavne
  At gemme, ødelægge eller stjæle pågældendes ting f.eks. legetøj, tegninger m.m.
  At holde pågældende udenfor f.eks. ved at håne den der mobbes, ikke tale med, eller invitere pågældende til fødselsdag, som alle andre deltager i osv.
  Ved at true eller tvinge pågældende

  Den der bliver mobbet:

  Bliver meget ked af det
  Føler sig alene, anderledes og ensom
  Får ødelagt selvtilliden, hvilket er ondt og uacceptabelt
  Får sværere ved at koncentrere sig
  Mister lysten til at gå i børnehave eller indgå i andre sammenhænge
  Får måske fysiske problemer i form af hoved- eller mavepine, søvnproblemer osv.

  Hvordan handler vi?


  Alle medarbejdere reagerer, hvis de oplever, at et barn mobbes, og kontaktpædagogen orienteres.
  Hun/han tager affære ved at: afholde en forældresamtale, hvor problemet drøftes med barnets forældre.
  Derefter udarbejdes en handleplan, der beskriver, hvordan mobningen stoppes. Det skal fremgå af handleplanen, hvornår næste forældresamtale holdes, så der løbende er fokus på barnets trivsel i børnehaven.
  Det er vigtigt at børnene oplever, at vi tager deres henvendelse seriøst, og at der bliver handlet på det.
  Vi inddrager børnene og taler med dem om, hvad der sker, når man driller for alvor
  Det er vigtigt, at vi som voksne er opmærksomme på, når børn går alene.
  Vi arbejder løbende med at drage omsorg overfor hinanden ved at : massere, trøste og give kram til hinanden.
  Vi arbejder med et ”trin for trin”-projekt omkring ”børn masserer børn”, udfra sætningen : den man rører, mobber man ikke!
  Vi fortæller positive historier om hinanden
  Vi har vi fokus på redskaber, der kan styrke både det barn der driller og det barn, der bliver drillet


  Vi arbejder forebyggende ved:


  at tale pænt til hinanden – hvis vi hører andet, griber vi ind/kommenterer handlingen
  at behandle hinanden med anerkendelse og respekt
  at kunne sige ”pyt med det”, hvis det er drilleri for sjov
  at arbejde med barnets selvopfattelse og selvværd
  at arbejde med ” de sociale spilleregler”
  at gøre de gode ting "store"
  at guide børnene i konflikter og arbejde med vejledt deltagelse
  at hjælpe børnene med at etablere venskaber og nære relationer
  at være nærværende, omsorgsfulde og tydelige voksne
  at vi er bevidste om, at vi er voksne rollemodeller
  at vi i institutionen er bevidste om, at alle børn er alles ansvar

 • Telefonpolitik

  Vi opfordrer til ikke at benytte mobiltelefoner i institutionerne med mindre, det er meget vigtigt.

 • Politik vedr. sociale medier

  Skriv med omtanke.

  Solsikken/ Tusindfryd er som mange andre institutioner en moderne og åben arbejdsplads, hvor mange personaler benytter de sociale medier eks. Facebook, Instagram, Linkedin og Twitter.

  Som medarbejder i en daginstitution, er man i mange sammenhænge en offentlig person, der skal være sig sin rolle bevidst, og det gælder naturligvis også i cyberspace.
  Alt, der er omfattet af tavshedspligten, må ikke deles på Facebook eller andre medier. Emner, som kan forbindes/ kan føres tilbage til institutionen Solsikken/ Tusindfryd og som kan bringe Solsikken/ Tusindfryd i miskredit, må ikke deles på Facebook eller andre sociale medier, f. eks. scener fra en julefrokost, udtalelser/ billeder om og af børn, forældre eller kollegaer.

  Profiler på Facebook
  Du må ikke oprette profiler på facebook på vegne af Vejle Kommune eller din arbejdsplads.

  Venskaber på Facebook
  Så længe du er ansat i Solsikken/ Tusindfryd må du ikke være venner med forældre i institutionen Solsikken / Tusindfryd. På den måde undgås misforståelser for både medarbejdere og forældre.

  Gode råd om, hvordan du færdes på de sociale medier

  1. Tænk over, hvad du lægger ud – der er ingen fortrydelsesret på nettet.
  2. Beskyt din profil på Facebook i privatindstillinger, ellers har alle mulighed for at læse, hvad du skriver på den. Opret vennelister – og overvej, hvem der må gøre hvad på din profil, opdel evt. i familie, venner og kollegaer.
  3. Opfør dig på de sociale medier, som du gør på jobbet – hav den samme respekt overfor arbejdspladsen, kollegerne og ledelsen på nettet som i virkeligheden.
  4. Læg ikke billeder og oplysninger ud om andre – hvis, så spørg om lov, inden du offentliggør information om andre.
  5. Skift dit kodeord ofte – så minimerer du risikoen for at blive hacket.
  6. Kort sagt: Skriv med omtanke – også på de sociale medier.

  MED udvalget.

 • Alkoholpolitik

  I børnehaven vil vi forbyde alkohol i forbindelse med diverse fester og arrangementer sammen med børn og forældre.
  Dette er for at skabe en tryghed for det barn, som måske lever i en alkoholfamilie.

  Det er en kendsgerning, at børn med negative erfaringer med alkohol, ikke kan skelne mellem en øl og flere, eller et glas vin og flere.

  Når børnehaven inviterer til sammenkomster med drikkevarer, må disse derfor ikke indeholde alkohol.
  Dette gælder også for alkoholfri øl og vin.

  Alkoholpolitikken har været drøftet i forældrebestyrelsen med fuld opbakning til beslutningen.