Den gode overgang til skole

    Børnehaverne Solsikken/ Tusindfryd, Onkel og tante og Egtved Skole arbejder i fællesskab på at optimere overgangen fra børnehave til skole, således at barn og forældre tilbydes den bedst mulige opstart i skolen.
    Med samarbejdsaftalen ønsker vi at skabe et fælles sprog og tilgang til barnets trivsel, udvikling og læring, samt opnå fælles forståelse for skoleparathed, inklusion og overgangspædagogik generelt.