Børnehavegruppen

  Solsikken er primærstedet, der "huser" alle børnehavebørn indtil førskolealderen.

  Vi har i Solsikken 3 blandede børnehavegrupper. Når de er mellem 4 og 5 år flyttes en gruppe børn i Tusindfryd sammen med en eller 2 voksne .

  I Solsikken har vi et stort og rummeligt hus med 3 grupperum og et stort fællesrum til rådighed.
  I Tusindfryd har vi ligeledes 3 grupperum samt et fællesrum.

  Der tilbydes fælles morgenmad sammen med vuggestuen på "Uglernes" grupperum, inden man går ud på grupperne.

  Formiddagsmaden med frugt og brød spises hver for sig, og herefter går dagens aktiviteter i gang.

  Eks. på en dag i børnehaven:
  Efter formiddagsmaden har vi samling, hvor vi taler om forskellige ting. Det kan være, vi i en periode har sproget som indsats, hvor vi øver begreber, farver, navne osv.

  Om formiddagen laver vi mange forskellige ting. Vi har f.eks. en ugentlig turdag, hvor vi oplever noget udenfor børnehaven. Vi tager på gåture, busture eller laver sjove aktiviteter på legepladsen.

  Vi arbejder som udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer.
  Vi er kreative og stifter bekendtskab med nye materialer, laver motorik, musik og teater, synger og danser, laver perler, leger med biler, dukker eller byggeklodser, spiller spil/puslespil, styrker venskaber og meget mere.

  Alt dette for at komme omkring og styrke det hele barn.

  Frokosten bliver spist med gruppen og herefter går alle børn på legepladsen, hvor der er gode muligheder for fri udfoldelse på de mange kvadratmetre.

  Eftermiddagsmaden bliver spist ude eller inde alt efter vejret.

  Der er i løbet af dagen gode muligheder for at danne nye relationer og styrke venskaber på tværs af grupperne.

  Vi har en dejlig børnehave, hvor der er plads og rum til det enkelte barn.