Fødselsdag

    Fødselsdage kan fejres på stuen enten til formiddagsmad eller frokost – ønsker man at invitere stuen hjem til fødselsdag, er man også velkommen til dette. Fødselsdag aftales med de voksne på stuen.

    Kan stuen ikke komme frem til fødselsdag på barnets bopæl via offentlig transportmiddel, skal forældrene selv betale for befordringen. Dog kan der én gang i barnets børnehavetid, bestilles en bus som betales af børnehaven i forbindelse med kørsel til fødselsdag.

    For at undgå forskelsbehandling, er det besluttet at børnene ikke skal give hinanden gaver. Ved fødselsdage sørger børnehaven for gave til fødselaren.