Pædagogiske læreplaner

  Lov om pædagogiske læreplaner i dagtilbud blev indført august 2004.
  Udgangspunktet for arbejdet med læring og pædagogiske læreplaner er endvidere lovgrundlaget i serviceloven.

  Med indførelsen af lov om pædagogiske læreplaner dagtilbud er der sket en holdningsændring til arbejdet i dagtilbuddene. Børnehaver skal fremover ikke blot opfattes som en pasningsordning. De pædagogiske læreplaner skal ses som en metode til at sikre starten på livslang læring for børn.
  De pædagogiske læreplaner skal også ses ud fra en synsvinkel, der viser at hele samfundet har interesse i, hvilken læring og dannelse, der sker i dagtilbuddene.

  Det pædagogiske personales daglige arbejde bliver ændret i takt med indførelsen af pædagogiske læreplaner. Der bliver nu stillet krav om øget skriftlighed i form af dokumentation, og didaktiske overvejelser over den pædagogiske praksis.


 • Læreplaner.pdf