Anti-mobbepolitik - fælles indsats mod mobning

  Vi vil i personale- og forældregruppen gøre en fælles indsats mod mobning. Det betyder, at vi ønsker at gå ind i de problemstillinger, der opstår i børnehaven.

  Udover nedenstående, har bestyrelsen desuden udarbejdet "forældreråd mod mobning i børnehaven"-

  Hvad er mobning?


  Der er forskel på at drille og at mobbe, men også en glidende overgang, således at det der starter som drilleri kan ende med mobning.

  Drilleri mellem børn er almindelig. Et barn driller et andet. Oftest er det ment for sjov. Det er kortvarigt – foregår her og nu, og så er det glemt. Man driller ofte i et forsøg på at få kontakt: drengene driller pigerne og omvendt.
   
  Mobning kan foregå på forskellige måder:

  • Brug af nedsættende øgenavne
  • At gemme, ødelægge eller stjæle pågældendes ting f.eks. legetøj, tegninger m.m.
  • At holde pågældende udenfor f.eks. ved at håne den der mobbes, ikke tale med, eller invitere pågældende til fødselsdag, som alle andre deltager i osv.
  • Ved at true eller tvinge pågældende

  Den der bliver mobbet:

  • Bliver meget ked af det
  • Føler sig alene, anderledes og ensom
  • Får ødelagt selvtilliden, hvilket er ondt og uacceptabelt
  • Får sværere ved at koncentrere sig
  • Mister lysten til at gå i børnehave eller indgå i andre sammenhænge
  • Får måske fysiske problemer i form af hoved- eller mavepine, søvnproblemer osv.

  Hvordan handler vi?

  • Alle medarbejdere reagerer, hvis de oplever, at et barn mobbes, og kontaktpædagogen orienteres.
  • Hun/han tager affære ved at: afholde en forældresamtale, hvor problemet drøftes med barnets forældre.
  • Derefter udarbejdes en handleplan, der beskriver, hvordan mobningen stoppes. Det skal fremgå af handleplanen, hvornår næste forældresamtale holdes, så der løbende er fokus på barnets trivsel i børnehaven.
  • Det er vigtigt at børnene oplever, at vi tager deres henvendelse seriøst, og at der bliver handlet på det.
  • Vi inddrager børnene og taler med dem om, hvad der sker, når man driller for alvor
  • Det er vigtigt, at vi som voksne er opmærksomme på, når børn går alene.
  • Vi arbejder løbende med at drage omsorg overfor hinanden ved at : massere, trøste og give kram til hinanden.
  • Vi arbejder med et ”trin for trin”-projekt omkring ”børn masserer børn”, udfra sætningen : den man rører, mobber man ikke!
  • Vi fortæller positive historier om hinanden
  • Vi har vi fokus på redskaber, der kan styrke både det barn der driller og det barn, der bliver drillet

  Vi arbejder forebyggende ved:

  • at tale pænt til hinanden – hvis vi hører andet, griber vi ind/kommenterer handlingen
  • at behandle hinanden med anerkendelse og respekt
  • at kunne sige ”pyt med det”, hvis det er drilleri for sjov
  • at arbejde med barnets selvopfattelse og selvværd
  • at arbejde med ” de sociale spilleregler”
  • at gøre de gode ting "store"
  • at guide børnene i konflikter og arbejde med vejledt deltagelse
  • at hjælpe børnene med at etablere venskaber og nære relationer
  • at være nærværende, omsorgsfulde og tydelige voksne
  • at vi er bevidste om, at vi er voksne rollemodeller
  • at vi i institutionen er bevidste om, at alle børn er alles ansvar